Een stadswandeling door 17e-eeuws Groningen

stadswandeling 17e eeuw

Een stadswandeling door 17e-eeuws Groningen

oktober 21, 2014 - Bram Schuilenga

Tijdens een stadswandeling in Groningen sta ik graag even stil op de Ossenmarkt om daar de schitterende 17e en 18e-eeuwse panden te bewonderen. Die panden zijn daar gebouwd na de stadsuitleg in de 17e eeuw, toen de stad Groningen flink werd uitgebreid, vooral aan de noord- en oostzijde. Het oppervlak van de stad verdubbelde bijna! Er werd een nieuw stadsdeel gerealiseerd met een rechtlijnig stratenpatroon, inclusief een Ossenmarkt met imponerende bebouwing.

Kaart Egbert Haubois
Die prachtige panden op de Ossenmarkt roepen de vraag op hoe de stad er in de 17e eeuw heeft uitgezien. Hoewel er gelukkig veel bewaard is gebleven in Groningen, is door oorlogen en vernieuwingsdrang in de loop der eeuwen ook veel veranderd. Aan de hand van de zeer betrouwbare kaart van cartograaf Egbert Haubois is het echter mogelijk een goed beeld te krijgen van Groningen. Op deze 17e-eeuwse kaart zijn de gebouwen namelijk zeer realistisch afgebeeld. Dat is te danken aan Jan Lubberts Langeweerd, die de kaart gegraveerd heeft. De kaart is zo waarheidsgetrouw, dat hij tot de invoering van de eerste kadastrale kaarten in de 19e eeuw als uitgangspunt gediend heeft voor elke nieuwe Groninger stadsplattegrond.

3D-film
Sinds enkele jaren is het nog makkelijker geworden je een voorstelling te maken van de historische stad Groningen. In 2008 heeft het bedrijf Los Digitalos namelijk een driedimensionale film gemaakt, gebaseerd op de zeer gedetailleerde kaart van Egbert Haubois. Alle door Haubois getekende gebouwen zijn in het 3D-model overeind gezet. Zo is het mogelijk vanuit de luie stoel een virtuele wandeling te maken door 17e-eeuws Groningen, langs onder meer Hoge en Lage der A, Grote Markt, Martinikerkhof, Achter de Muur en Ossenmarkt. Deze film is hier te bekijken:

Groningen_17e_eeuw_virtual from KBN on Vimeo.